Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-164 Tarybos sprendimo projektas Dėl komisijos neįgaliųjų klausimams spręsti sudarymo Arcabienė Violeta 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-164 Tarybos sprendimo projektas Dėl Šilumos ūkio investicinių planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Ratkevičius Gediminas 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-164 Tarybos sprendimo projektas DĖL TENISO AIKŠTELĖS RENOVACIJOS IR NAUDOJIMO G. Ratkevičius 2014-06-12
Atsisiųsti TSp-164 Tarybos sprendimo projektas Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2014 metams. Temlianceva Olga 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-163 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo rengti detalųjį planą Butrimavičius Arūnas 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-163 Tarybos sprendimo projektas Dėl nuomojamų patalpų paskirties keitimo išlaidų Temlianceva Olga 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-163 Tarybos sprendimo projektas Dėl drausminės atsakomybės taikymo Ratkevičius Gediminas 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-163 Tarybos sprendimo projektas DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO STEBĖTOJŲ TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO G. Ratkevičius 2014-06-12
Atsisiųsti TSp-163 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo. Žemaitienė Regina 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-162 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Goličenko Jekaterina 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-162 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Narkotikų kontrolės ir Socialinės paramos teikimo komisijų sudėties pakeitimo Ratkevičius Gediminas 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-162 Tarybos sprendimo projektas DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į UAB „VAATC“ STEBĖTOJŲ TARYBĄ G. Ratkevičius 2014-06-12
Atsisiųsti TSp-162 Tarybos sprendimo projektas Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo Tarulis Deimantas 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-162 Tarybos sprendimo projektas Dėl valstybinės žemės pirkimo–pardavimo Butrimavičius Arūnas 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-161 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo. Goličenko Jekaterina 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-161 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos akcinei bendrovei Lietuvos paštui Temlianceva Olga 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-161 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės objektų, finansuojamų iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, sąrašo patvirtinimo Šimkūnas Virgaudas 2012-04-18
Atsisiųsti TSp-161 Tarybos sprendimo projektas DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į VILNIAUS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ G. Ratkevičius 2014-06-12
Atsisiųsti TSp-161 Tarybos sprendimo projektas Dėl valstybinės žemės pirkimo–pardavimo Butrimavičius Arūnas 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-160 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties su uždarąja akcine bendrove „Samsonas“ pratęsimo Temlianceva Olga 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-160 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo projekto „Tvaraus turizmo paslaugų plėtra abipus Lietuvos ir Lenkijos sienos“ teikimui gauti Europos regioninės plėtros fondo paramą ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo. Aleksiūnienė Danutė 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-160 Tarybos sprendimo projektas DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYTŲ KOMISIJŲ PERSONALINĖS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO G. Ratkevičius 2014-06-12
Atsisiųsti TSp-160 Tarybos sprendimo projektas Dėl lėšų skyrimo VšĮ „Pagrenda“ likvidavimo išlaidoms padengti Žemaitienė Regina 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-160 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ audituoto 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo ir šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2011 m. audito ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvados patvirtin UAB Gelvita 2012-04-12
Atsisiųsti TSP-16 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės pastatų, esančių Panerių kaime, nuomos sutarties projekto rengimo. G. Ratkevičius 2015-01-29
Atsisiųsti TSp-16 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklai lizingo būdu nuomotis transporto priemonę keleiviams vežti Ratkevičius Gediminas 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-16 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2009-02-27 sprendimo Nr. TS – 33 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ 1 punkto pakeitimo Žemaitienė Regina 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-16 Tarybos sprendimo projektas Dėl Privatizavimo fondo lėšų 2014 metų sąmatos patvirtinimo. J. Goličenko 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-16 Tarybos sprendimo projektas Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausiančių UAB Elektrėnų knygų centro akcijų įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašą Temlianceva Olga 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-16 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo viešajai įstaigai Vievio miesto palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei panaudos teise Temlianceva Olga 2011-01-24