Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSP-69 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo A. Butrimavičius 2015-03-26
Atsisiųsti V.TSP-190 Tarybos sprendimo projektas Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis. Jekaterina Goličenko 2015-11-05
Atsisiųsti TSp-123 Tarybos sprendimo projektas Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2012 metams Temlianceva Olga 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-162 Tarybos sprendimo projektas Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo Tarulis Deimantas 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-51 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo Butrimavičius Arūnas 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-90 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Mokyklos, gimnazijos 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-249 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS – 35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrojo plano 1 priedo pakeitimo Tarulis Deimantas 2012-08-09
Atsisiųsti TSp-58 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“, išdavimo administracijos direktoriui Arvydui Vyšniauskui. Ratkevičius Gediminas 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-231 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2012 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pukėnienė Jolanta 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-119 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitos ir 2013 metų finansinių atas G. Ratkevičius 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-321 Tarybos sprendimo projektas Dėl Vievio kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo. A. Stepankevičiūtė 2014-12-17
Atsisiųsti V.TSP-94 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nusta G. Ratkevičius 2015-06-11
Atsisiųsti TSp-64 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos 2007 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS – 153 dalinio pakeitimo Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-10 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų miesto bevariklio transporto priemonių trasų tinklo schemos patvirtinimo Butrimavičius Arūnas 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-221 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos pratęsimo akcinei bendrovei Lietuvos paštui Temlianceva Olga 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-103 Tarybos sprendimo projektas Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime Balnys Audrius 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-27 Tarybos sprendimo projektas Dėl Vilniaus gatvės Lazdėnų kaime geografinių charakteristikų pakeitimo Butrimavičius Arūnas 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-216 Tarybos sprendimo projektas Dėl Mokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotines sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-88 Tarybos sprendimo projektas Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo. A. Butrimavičius 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-285 Tarybos sprendimo projektas Dėl Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos pakeitimo. V. Šimkūnas 2014-10-23
Atsisiųsti V.TSP-60 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2015 m. veiklos užduočių projektų patvirtinimo V. Komisarenkienė 2015-05-14
Atsisiųsti V.TSP-12 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompen Violeta Šimkūnienė 2016-01-14
Atsisiųsti TSp-53 Tarybos sprendimo projektas Dėl bendrojo finansavimo dydžio skyrimo projektui „Daugiafunkcio centro steigimas buvusios Kazokiškių pagrindinės mokyklos bazėje“ (Kazokiškių daugiafunkcis centras) Aleksiūnienė Danutė 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-65 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Semeliškių seniūnijos 2011 m. veiklos plano patvirtinimo Barzdaitis Vytas 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-86 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Semeliškių vidurinės mokyklos vadovo 2011 metų veiklos ataskaitai Adomėnienė Irena 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-111 Tarybos sprendimo projektas Dėl nekilnojamojo turto mokesčio Temlianceva Olga 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-311 Tarybos sprendimo projektas Dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos Elektrėnų savivaldybėje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo Tarulis Deimantas 2012-10-18
Atsisiųsti TSp-93 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo dalyvavimui Merų pakto iniciatyvoje. Šimkūnas Virgaudas 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-316 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos programos 1 ir 6 priedų panaikinimo. V. Šimkūnienė 2013-12-13
Atsisiųsti TSp-186 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-07-01 sprendimo Nr. TS-129 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų J. Goličenko 2014-07-01