Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSP-45 Tarybos sprendimo projektas Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo O. Temlianceva 2015-03-12
Atsisiųsti V.TSP-158 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo. J. Goličenko 2015-09-17
Atsisiųsti TSp-104 Tarybos sprendimo projektas Dėl atstovų delegavimo į Vilniaus regiono plėtros tarybą Ratkevičius Gediminas 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-178 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo Tarulis Deimantas 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-267 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo Šimkūnas Virgaudas 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-173 Tarybos sprendimo projektas Dėl įgaliojimų suteikimo Butrimavičius Arūnas 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-381 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo nuomoti negyvenamąsias patalpas Šimkūnas Virgaudas 2012-12-13
Atsisiųsti TSp-189 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro struktūros suderinimo. Komisarenkienė Vilma 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-56 Tarybos sprendimo projektas Dėl laikinai einančios Elektrėnų vaikų dienos centro direktoriaus pareigas Vitos Kijanskaitės atleidimo iš pareigų ir terminuoto R. Bernotienė 2014-03-24
Atsisiųsti TSp-253 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šiukšlių išvežimo tarifų patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-10-23
Atsisiųsti V.TSP-28 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo D. Poškienė 2015-05-14
Atsisiųsti V.TSP-222 Tarybos sprendimo projektas Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo. Violeta Šimkūnienė 2015-12-03
Atsisiųsti TSp-34 Tarybos sprendimo projektas Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TSp-33 Tarybos sprendimo projektas Dėl etatų skaičiaus Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose nuo 2010 m. kovo 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 1 d. patvirtinimo Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-245 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimo Žemaitienė Regina 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-160 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ audituoto 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo ir šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2011 m. audito ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvados patvirtin UAB Gelvita 2012-04-12
Atsisiųsti TSp-344 Tarybos sprendimo projektas Dėl Rasutės Bartkevičienės atleidimo nuo žemės mokesčio ir paveldimo turto mokesčio sumažinimo Temlianceva Olga 2012-11-15
Atsisiųsti TSp-172 Tarybos sprendimo projektas Dėl Konkursų į savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo ir patvirtinimo. Bernotienė Rūta 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-17 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos seniūnijų 2014 metų veiklos programų patvirtinimo. J. Goličenko 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-232 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainos dedamųjų pakeitimo. V. Šimkūnas 2014-09-11
Atsisiųsti V.TSP-7 Tarybos sprendimo projektas Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo, lygio ir kategorijos patvirtinimo R. Bernotienė 2015-05-14
Atsisiųsti V.TSP-201 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės sklypo kad. Nr. 7910/0001:36 (unik. Nr. 7910-0001-0036) Kakliniškių k. dalies paėmimo visuomenės poreikiams. Arūnas Butrimavičius 2015-11-05
Atsisiųsti TSp-158 Tarybos sprendimo projektas Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo Temlianceva Olga 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-70 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos „Pagrenda“ vykdomos atliekų tvarkymo funkcijos perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ Ratkevičius Gediminas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-9 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Semeliškių vaikų darželio 2006–2010 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Semeliškių vaikų darželio 2011–2013 metų strateginiam planui Tarulis Deimantas 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-48 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų ne įstaigos gyventojams teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo Šimkūnienė Violeta 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-244 Tarybos sprendimo projektas Dėl Orio g. Abromiškių k. pavadinimo suteikimo Butrimavičius Arūnas 2012-08-09
Atsisiųsti TSp-49 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo. Žemaitienė Regina 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-260 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo naudoti Elektrėnų savivaldybės herbą Gediminas Ratkevičius 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-130 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 m. veiklo I. Meškauskienė. 2014-05-15