Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti V.TSP-233 Tarybos sprendimo projektas Dėl šilumos tinklų pirkimo sprendimo ekonominio ir socialinio pagrindimo parengimo. Virgaudas Šimkūnas 2015-12-17
Atsisiųsti TSp-15 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties su Vilniaus teritorine darbo birža pratęsimo Temlianceva Olga 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-233 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Žebertonių bendruomenei Temlianceva Olga 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-95 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės atstovo delegavimo į ŽRVVG „Vilkauda“ valdybą Stasiulionis Kazimieras 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-73 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Kazokiškių seniūnijos 2012 m. veiklos programos patvirtinimo Valantavičienė Vladislava 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-290 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Vilniaus teritorinei ligonių kasai Šimkūnas Virgaudas 2012-09-13
Atsisiųsti TSp-143 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Beižionių vaikų globos namai 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-293 Tarybos sprendimo projektas Dėl biudžetinės įstaigos Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo. V. Komisarenkienė 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-166 Tarybos sprendimo projektas DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO J. Goličenko 2014-06-12
Atsisiųsti TSP-22 Tarybos sprendimo projektas Dėl finansinės paramos skyrimo įsiskolinimui už komunalines paslaugas padengti. V. Šimkūnienė 2015-01-29
Atsisiųsti V.TSP-137 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės sklypo Sabališkių g. 1C (kad. Nr. 7930/0003:250, unik. Nr. 4400-1853-4978) Elektrėnuose nuomos A. Butrimavičius 2015-08-13
Atsisiųsti TSp-79 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo Beižionių pagrindinė mokykla 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-137 Tarybos sprendimo projektas Dėl mokesčio už mokinių ugdymą Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pailgintos darbo dienos grupėje nustatymo ir Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pailgintos darbo dienos grupės veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo Tarulis Deimantas 2010-05-12
Atsisiųsti TSp-248 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2011 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS – 196 „Dėl pritarimo teikti projektą „Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos pastato Elektrėnuose, Rungos g. 24, rekonstravimas“ gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programą“ papildymo Aleksiūnienė Danutė 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-166 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2012 metų savivaldybės biudžeto ir 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patikslinimo Žemaitienė Regina 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-358 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB Elektrėnų knygų centro direktoriaus išrinkimo Bernotienė Rūta 2012-12-13
Atsisiųsti TSp-196 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties pratęsimo. Šimkūnas Virgaudas 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-49 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-03-13
Atsisiųsti TSp-243 Tarybos sprendimo projektas Dėl leistino atstumo verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nustatymo. J. Goličenko 2014-10-23
Atsisiųsti V.TSP-18 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo G. Dapkevičienė 2015-05-14
Atsisiųsti V.TSP-212 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo koordinavimo ir stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinim Jekaterina Goličenko 2015-12-03
Atsisiųsti TSp-190 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo asociacijai Elektrėnų bendruomenei „Elektrėnų kraštas“ registruoti buveinę Temlianceva Olga 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-16 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2009-02-27 sprendimo Nr. TS – 33 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ 1 punkto pakeitimo Žemaitienė Regina 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-38 Tarybos sprendimo projektas Dėl Vievio miesto ribų keitimo Butrimavičius Arūnas 2011-08-11
Atsisiųsti TSp-91 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Beižionių pagrindinės mokyklos vadovo 2011 metų veiklos ataskaitai Beižionių pagrindinė mokykla 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-264 Tarybos sprendimo projektas Dėl finansinės paramos būsto šildymo sistemai įrengti skyrimo Šimkūnienė Violeta 2012-08-09
Atsisiųsti TSp-80 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės paplūdimių ir maudyklų eksploatavimo ir žmonių elgesio vandens telkiniuose taisyklių pakeitimo. Balnys Audrius 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-272 Tarybos sprendimo projektas Dėl pastato, esančio Taikos g. 2, Elektrėnai, remonto darbų patvirtinimo ir patirtų išlaidų įskaitymo į nuompinigius Virgaudas Šimkūnas 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-141 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo. G. Dapkevičienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-2 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo. G. Ratkevičius 2015-01-08