Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TSp-190 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo Ratkevičius Gediminas 2010-08-10
Atsisiųsti TSp-191 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. TS – 7 1 punkto panaikinimo Ratkevičius Gediminas 2010-08-10
Atsisiųsti TSp-189 Tarybos sprendimo projektas Dėl projektų bendrojo finansavimo Aleksiūnienė Danutė 2010-08-06
Atsisiųsti TSp-188 Tarybos sprendimo projektas Dėl asmenų delegavimo į Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupę Aleksiūnienė Danutė 2010-08-04
Atsisiųsti TSp-187 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudėties pakeitimo Ratkevičius Gediminas 2010-08-04
Atsisiųsti TSp-186 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų sanatorinės mokyklos nuostatų patvirtinimo Tarulis Deimantas 2010-08-03
Atsisiųsti TSp-185 Tarybos sprendimo projektas Dėl meninio ugdymo programų įvedimo Elektrėnų ir Vievio meno mokyklose Misiūnienė Birutė 2010-08-02
Atsisiųsti TSp-183 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos iki 2010 m. bendrojo plano 3 priedo papildymo Tarulis Deimantas 2010-08-02
Atsisiųsti TSp-184 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS -108 dalinio pakeitimo Tarulis Deimantas 2010-08-02
Atsisiųsti TSp-174 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos 2009-07-01 sprendimo Nr. TS – 129 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti“ pirmo punkto pakeitimo ir 2009-12-16 sprendimo Nr. TS – 244 panaikinimo Žemaitienė Regina 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-163 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo rengti detalųjį planą Butrimavičius Arūnas 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-175 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų Rungos g. 12, Elektrėnai, nuomos Temlianceva Olga 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-182 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos „Jaunimo krantas“ veiklos Voveris Stasys 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-164 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir patvirtinimo Butrimavičius Arūnas 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-176 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Temlianceva Olga 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-177 Tarybos sprendimo projektas Dėl patalpų nuomos mokesčio Temlianceva Olga 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-167 Tarybos sprendimo projektas Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų ir mokėjimo terminų nustatymo 2010 metams Temlianceva Olga 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-159 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2009 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos patvirtinimo Žemaitienė Regina 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-166 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Elektrėnų savivaldybėje (Žebertonyse, N. Kietaviškėse, Alesninkuose)“ Šimkūnas Virgaudas 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-168 Tarybos sprendimo projektas Dėl gamtinių dujų bendrojo naudojimo sistemų pardavimo Temlianceva Olga 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-181 Tarybos sprendimo projektas Dėl Sveikatos priežiūros Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo Cechanovičienė Inga 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-160 Tarybos sprendimo projektas Dėl lėšų skyrimo VšĮ „Pagrenda“ likvidavimo išlaidoms padengti Žemaitienė Regina 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-169 Tarybos sprendimo projektas Dėl multimedijos projektorių perėmimo Temlianceva Olga 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-180 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus vadovo 2009 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-170 Tarybos sprendimo projektas Dėl nekilnojamojo turto mokesčio Temlianceva Olga 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-171 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės nuomos mokesčio Temlianceva Olga 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-172 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2010 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo Žemaitienė Regina 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-178 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo Tarulis Deimantas 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-161 Tarybos sprendimo projektas Dėl valstybinės žemės pirkimo–pardavimo Butrimavičius Arūnas 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-179 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB Elektrėnų knygų centro vadovo tarnybinio atlyginimo Tarulis Deimantas 2010-06-17