Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-189 Tarybos sprendimo projektas Dėl projektų bendrojo finansavimo Aleksiūnienė Danutė 2010-08-06
Atsisiųsti TSp-288 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2013 m. papildymo Aleksiūnienė Danutė 2012-09-13
Atsisiųsti TSp-91 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra“ teikimui gauti Europos sąjungos struktūrinių fondų paramą ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo. Aleksiūnienė Danutė 2013-03-22
Atsisiųsti TSp-204 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo teikti projektus gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–2020 m. parengimas“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo Aleksiūnienė Danutė 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-235 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS-187 “Dėl pritarimo teikti projektus pagal vietos plėtros 2009-2014 m. strategiją” dalinio pakeitimo. Aleksiūnienė Danutė 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-160 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo projekto „Tvaraus turizmo paslaugų plėtra abipus Lietuvos ir Lenkijos sienos“ teikimui gauti Europos regioninės plėtros fondo paramą ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo. Aleksiūnienė Danutė 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-237 Tarybos sprendimo projektas Dėl kandidato teikimo apdovanojimui “Auksinės krivūlės riteris”. Aleksiūnienė Danutė 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-5 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo dalyvavimui Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos paskelbtame viešajame konkurse Aleksiūnienė Danutė 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-205 Tarybos sprendimo projektas Dėl projekto „ Bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra“ tęstinumo užtikrinimo. Aleksiūnienė Danutė 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-269 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2013 m. papildymo Aleksiūnienė Danutė 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-169 Tarybos sprendimo projektas Dėl bendradarbiavimo su Baltarusijos Respublikos partneriais Aleksiūnienė Danutė 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-365 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo projekto „Elektrėnų savivaldybės administracijos veiklos valdymo tobulinimas, diegiant kokybės vadybos sistemą“ teikimui gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo Aleksiūnienė Danutė 2012-12-13
Atsisiųsti TSp-205 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo teikti projektą gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „Teritorijų planavimas“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo Aleksiūnienė Danutė 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-289 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo projektui „Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos pastato energetinių charakteristikų gerinimas. I etapas“ ir netinkamų išlaidų padengimo Aleksiūnienė Danutė 2012-09-13
Atsisiųsti TSp-92 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2013 m. patikslinimo. Aleksiūnienė Danutė 2013-03-22
Atsisiųsti TSp-198 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo teikti projektą „Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ modernizavimas“ gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programą ir bendrojo finansavimo Aleksiūnienė Danutė 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-236 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo projekto “Elektroninės demokratijos plėtra Elektrėnų savivaldybėje (II etapas)” teikimui gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą. Aleksiūnienė Danutė 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-20 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS – 236 „Dėl pritarimo projekto „Elektrėnų savivaldybės vaikų globos namų atnaujinimas ir personalo, dirbančio su vaikais, apmokymas“ paraiškos teikimui Europos ekonominės erdvės ir No Aleksiūnienė Danutė 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-6 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo Aleksiūnienė Danutė 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-270 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų pradinės mokyklos atrinkimo dalyvauti švietimo įstaigų modernizavimo programoje ir dalinio finansavimo Aleksiūnienė Danutė 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-170 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui Aleksiūnienė Danutė 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-206 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo teikti projektą „Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos pastato Elektrėnuose, Rungos g. 24, rekonstravimas“ gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programą Aleksiūnienė Danutė 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-26 Tarybos sprendimo projektas Dėl projektų bendrojo finansavimo Aleksiūnienė Danutė 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-194 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo projekto „Elektrėnų pradinės mokyklos pastato Elektrėnuose, Taikos g. 15, modernizavimas“ teikimui gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programą“ Aleksiūnienė Danutė 2012-05-22
Atsisiųsti TSp-7 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2013 m. papildymo Aleksiūnienė Danutė 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-251 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal ,,Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo Aleksiūnienė Danutė 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-171 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2010-08-25 sprendimo Nr. TS – 169 „Dėl asmens delegavimo į Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupę“ dalinio pakeitimo Aleksiūnienė Danutė 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-207 Tarybos sprendimo projektas Dėl projekto bendrojo finansavimo Aleksiūnienė Danutė 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-22 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo Aleksiūnienė Danutė 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-1 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo Aleksiūnienė Danutė 2013-01-31