Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti V.TSP-2 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-08-27 sprendimo Nr. TS-179 I punkto panaikinomo. Jekaterina Goličenko 2016-01-14
Atsisiųsti TSp-264 Tarybos sprendimo projektas Dėl statinių ir inžinerinių tinklų perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ Temlianceva Olga 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-141 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Draugystės g. 20, Elektrėnai, nuomos Temlianceva Olga 2010-05-13
Atsisiųsti TSp-173 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos 2011-05-25 sprendimo Nr. TS – 126 „Dėl šilumos kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Šimkūnas Virgaudas 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-118 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Semeliškių ambulatorijos stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo Miškinytė Vilma 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-297 Tarybos sprendimo projektas Dėl audito įmonės išrinkimo Miškinytė Vilma 2012-09-20
Atsisiųsti TSp-130 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų meno mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Elektrėnų meno mokykla 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-306 Tarybos sprendimo projektas Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo. J. Goličenko 2013-12-13
Atsisiųsti TSp-181 Tarybos sprendimo projektas DĖL TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS-187 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 STRATEGIJĄ“ DALINIO P V. Šimkūnas 2014-06-12
Atsisiųsti TSP-34 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. A. Balnys 2015-01-29
Atsisiųsti V.TSP-148 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Alesninkų k., nuomos konkurso V. Šimkūnas 2015-08-13
Atsisiųsti TSp-169 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo susitarimo dėl Elektrėnų miesto teritorijos tarp Šviesos gatvės ir kelio Vilnius–Kaunas (A-1) infrastruktūros ir verslo objektų statybos, plėtros, valdymo, naudojimo ir priežiūros koncesijos sutarties pakeitimo projektui Ratkevičius Gediminas 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-179 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB Elektrėnų knygų centro vadovo tarnybinio atlyginimo Tarulis Deimantas 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-268 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimo Nr. TS – 202 dalinio pakeitimo Šimkūnas Virgaudas 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-174 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo Butrimavičius Arūnas 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-376 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro dalinio pakeitimo Komisarenkienė Vilma 2012-12-13
Atsisiųsti TSp-190 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro struktūros suderinimo. Komisarenkienė Vilma 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-57 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2013 m. ataskaitai. V. Komisarenkienė 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-254 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavedimo savivaldybės administracijos direktoriui vykdyti viešosios įstaigos Vievio miesto sporto ir sveikatingumo aikštyno G. Ratkevičius 2014-10-23
Atsisiųsti V.TSP-29 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo R. Jundienė 2015-05-14
Atsisiųsti V.TSP-223 Tarybos sprendimo projektas Dėl lėšų skyrimo Elektrėnų rajono ČRŽ melioracijos statinių naudotojų asociacijos vykdomam projektui. Antanas Aleksiūnas 2015-12-03
Atsisiųsti TSp-35 Tarybos sprendimo projektas Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TSp-173 Tarybos sprendimo projektas Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektų bendrajam finansavimui ėmimo Žemaitienė Regina 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-197 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo rengti detalųjį planą Butrimavičius Arūnas 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-81 Tarybos sprendimo projektas Dėl turto perdavimo panaudos teise Elektrėnų buriuotojų klubui „Poseidonas“ Temlianceva Olga 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-276 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. TS – 170 panaikinimo Ratkevičius Gediminas 2012-09-13
Atsisiųsti TSp-81 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2013 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo. Šimkūnienė Violeta 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-283 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013-05-29 sprendimo Nr. TS-146 „Dėl Elektrėnų savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudo J. Goličenko 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-156 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo J. Goličenko 2014-05-20
Atsisiųsti TSP-13 Tarybos sprendimo projektas Dėl Rasutės Bartkevičienės 2012 ir 2013 metų žemės mokesčio skolos. J. Goličenko 2015-01-29