Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti V.TSP-202 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbo laiko suderinimo. Vilma Komisarenkienė 2015-11-05
Atsisiųsti TSp-159 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties su Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjunga pratęsimo Temlianceva Olga 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-28 Tarybos sprendimo projektas Dėl turto grąžinimo Ratkevičius Gediminas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-253 Tarybos sprendimo projektas Dėl gyventojų apklausos paskelbimo Butrimavičius Arūnas 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-32 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo Aleksiūnienė Danutė 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-245 Tarybos sprendimo projektas Dėl esamos gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Butrimavičius Arūnas 2012-08-09
Atsisiųsti TSp-48 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo. Aleksiūnienė Danutė 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-261 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Gediminas Ratkevičius 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-131 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Pylimų vaikų lopšelio-darželio 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo O. Stasiulevičienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-333 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės ekologinio švietimo projektų priėmimo nuostatų 18, 19 ir 21 punktų pakeitimo. A. Balnys 2014-12-17
Atsisiųsti V.TSP-106 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų Elektrėnų savivaldybėje prieinamumo ir kokybės gerinimas V. Šimkūnas 2015-06-11
Atsisiųsti TSp-130 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų socialinės globos namų vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų socialinės globos namai 2010-05-12
Atsisiųsti TSp-50 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Semeliškių seniūnijos 2010 m. veiklos programos patvirtinimo Barzdaitis Vytas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-25 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio patvirtinimo Miškinytė Vilma 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-199 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo žemės sklypų kad. Nr. 4936/0002:374 (unik. Nr. 4936-0002-0374) ir 4936/0002:446 (unik. Nr. 4400-0134-5930) Kareivonių kaime detaliųjų planų rengimui Butrimavičius Arūnas 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-32 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus darbo sąlygų nustatymo Komisarenkienė Vilma 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-240 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo projekto “Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos pastato atnaujinimas” teikimui gauti paramą pagal Klimato kaitos specialiąją programą. Aleksiūnienė Danutė 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-101 Tarybos sprendimo projektas Dėl įgaliojimų suteikimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui. G. Ratkevičius 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-236 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano pakeitimo. J. Goličenko 2014-10-23
Atsisiųsti V.TSP-72 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2014 m. gegužės 28 d. sprendimo TS - 98 „Dėl pritarimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų Elektr D. Aleksiūnienė 2015-05-14
Atsisiųsti TSp-18 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinės srities įstaigų darbuotojų skaičiaus patvirtinimo Arcabienė Violeta 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-46 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Vilniaus apskrities valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pratęsimo Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-58 Tarybos sprendimo projektas Dėl lėšų skyrimo tęstinei programai „Narkotikai – skrydis į bedugnę“ įgyvendinti Miškinytė Vilma 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-156 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo pirkti franšizės paslaugas Ratkevičius Gediminas 2012-04-12
Atsisiųsti TSp-305 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2011 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo Pukėnienė Jolanta 2012-10-18
Atsisiųsti TSp-141 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų vaikų globos namų vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Elektrėnų vaikų globos namai 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-8 Tarybos sprendimo projektas Dėl biudžetinės įstaigos Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimo. V. Komisarenkienė 2014-01-16
Atsisiųsti TSp-200 Tarybos sprendimo projektas Dėl komisijos neįgaliųjų klausimams spręsti sudarymo. V. Šimkūnienė 2014-08-13
Atsisiųsti TSP-57 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimų gatvėms Alesninkų ir Pilypiškių k. suteikimo A. Butrimavičius 2015-03-12
Atsisiųsti V.TSP-170 Tarybos sprendimo projektas Dėl projekto „Ledo rūmų Elektrėnuose plėtra“ koncesijos suteikimo. V. Šimkūnas 2015-09-17