Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-105 Tarybos sprendimo projektas Dėl valstybinės žemės pirkimo–pardavimo Butrimavičius Arūnas 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-105 Tarybos sprendimo projektas Dėl Rasutės Bartkevičienės 2012 ir 2013 metų žemės mokesčio skolos. J. Goličenko 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-105 Tarybos sprendimo projektas Dėl Rasutės Bartkevičienės atleidimo nuo 2012 metų žemės mokesčio. Temlianceva Olga 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-105 Tarybos sprendimo projektas Dėl atstovo delegavimo į Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą Ratkevičius Gediminas 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-104 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro vadovo 2011 metų veiklos ataskaitai Mikalajūnienė Vida 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-104 Tarybos sprendimo projektas Dėl didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Vievio mieste specialiojo plano rengimo Butrimavičius Arūnas 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-104 Tarybos sprendimo projektas Dėl Antano Daukanto atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio. Temlianceva Olga 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-104 Tarybos sprendimo projektas Dėl atstovų delegavimo į Vilniaus regiono plėtros tarybą Ratkevičius Gediminas 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-104 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo. J. Goličenko 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-103 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Vievio meno mokyklos vadovo 2011 metų veiklos ataskaitai Vievio meno mokykla 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-103 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dali V. Šimkūnas. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-103 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos nario delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimus. Bernotienė Rūta 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-103 Tarybos sprendimo projektas Dėl įgaliojimų suteikimo merui atstovauti Elektrėnų savivaldybės tarybos interesams VšĮ Elektrėnų vaikų globos namų ir VšĮ Elektrėnų vaikų dienos centro steigėjų dalininkų susirinkimuose Ratkevičius Gediminas 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-103 Tarybos sprendimo projektas Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime Balnys Audrius 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-102 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų meno mokyklos vadovo 2011 metų veiklos ataskaitai. Elektrėnų meno mokykla 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-102 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarčiai. V. Šimkūnas. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-102 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro įstatų patvirtinimo. Ratkevičius Gediminas 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-102 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos narių delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimus Ratkevičius Gediminas 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-102 Tarybos sprendimo projektas Dėl veiklų „Didelių gabaritų atliekų aikštelių įrengimas“ ir „Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas“ pagal priemonę Nr. VP3-3.2.-AM-01 „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įgyvendinimo Balnys Audrius 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-101 Tarybos sprendimo projektas Dėl likviduojamos įstaigos „Jaunimo krantas“ likviduojamo laikotarpio pradžios balanso patvirtinimo. Ratkevičius Gediminas 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-101 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo vadovo 2011 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelis-darželis 'Eglutė' 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-101 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų sudėties dalinio pakeitimo Ratkevičius Gediminas 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-101 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komisijų sudarymo Ratkevičius Gediminas 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-101 Tarybos sprendimo projektas Dėl įgaliojimų suteikimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui. G. Ratkevičius 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-100 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo UAB „Žaibas“ registruoti buveinę. G. Ratkevičius 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-100 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo. Ratkevičius Gediminas 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-100 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ vadovo 2011 metų veiklos ataskaitai. Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis 'Drugelis' 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-100 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų sudarymo Ratkevičius Gediminas 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-100 Tarybos sprendimo projektas Dėl projektų, teikiamų gauti ES SF paramą pagal priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, įgyvendinimo Aleksiūnienė Danutė 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-10 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo detaliojo plano rengimui Butrimavičius Arūnas 2011-01-24