Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-215 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės nuolatinės statybos komisijos pirmininko pavaduotojo paskyrimo Butrimavičius Arūnas 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-271 Tarybos sprendimo projektas Dėl personalinio priedo prie tarnybinio atlyginimo nustatymo Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos viršininkui Bernotienė Rūta 2011-12-16
Atsisiųsti TSp-176 Tarybos sprendimo projektas Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime Balnys Audrius 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-378 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Semeliškių ambulatorijos įstatų dalinio pakeitimo Komisarenkienė Vilma 2012-12-13
Atsisiųsti TSp-174 Tarybos sprendimo projektas Dėl Užmokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal iki mokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybėje, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-59 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2012-02-02 susitarimo Nr. 01S-1 5.2. punkto dalinio pakeitimo. G. Ratkevičius 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-256 Tarybos sprendimo projektas Dėl Apmokėjimo už darbą Elektrėnų savivaldybės tarybos, savivaldybės mero (mero pavaduotojo), savivaldybės administracijos direk G. Ratkevičius 2014-10-23
Atsisiųsti V.TSP-31 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo J. Chmieliauskienė 2015-05-14
Atsisiųsti V.TSP-225 Tarybos sprendimo projektas Dėl turto perdavimo biudžetinei įstaigai Elektrėnų savivaldybės sporto centrui. Virgaudas Šimkūnas 2015-12-03
Atsisiųsti TSp-55 Tarybos sprendimo projektas Dėl bendrabučio, esančio Rungos g. 16, Elektrėnai, patalpų panaudos Temlianceva Olga 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-175 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų Rungos g. 12, Elektrėnai, nuomos Temlianceva Olga 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-199 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo Butrimavičius Arūnas 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-78 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio klasėse 2012–2013 mokslo metais ir priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas laiko nustatymo Tarulis Deimantas 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-279 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2012 metų savivaldybės biudžeto ir 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patikslinimo Žemaitienė Regina 2012-09-13
Atsisiųsti TSp-52 Tarybos sprendimo projektas Dėl Antano Daukanto atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio. Temlianceva Olga 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-285 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės nuomos mokesčio mokestinių nepriemokų ir kitų skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo. J. Goličenko 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-158 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo G. Ratkevičius 2014-05-27
Atsisiųsti TSP-15 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-12-30 sprendimo Nr. TS-288 „Dėl Viešųjų darbų, skirtų vietos bendruomenės socialinei inf J. Goličenko 2015-01-29
Atsisiųsti V.TSP-129 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-10-26 sprendimu Nr. TS–252 patvirtinto mokesčių lengvatų teikimo fiziniams asmenims tvar J. Goličenko 2015-08-13
Atsisiųsti TSp-88 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Semeliškių vaikų darželio vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželis 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-8 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų meno mokyklos 2006–2009 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Elektrėnų meno mokyklos 2010–2012 metų strateginiam planui Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-281 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2010 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo Vaitukaitis Kęstutis 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-150 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2011 m. veiklos ataskaitų ir finansinės atskaitomybės patvirtinimo Miškinytė Vilma 2012-04-12
Atsisiųsti TSp-350 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos teise Elektrėnų socialinių paslaugų centrui Šimkūnas Virgaudas 2012-11-15
Atsisiųsti TSp-155 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Lietuvos energijos, AB, investicinio projekto vykdymui Šimkūnas Virgaudas 2013-04-19
Atsisiųsti TSp-32 Tarybos sprendimo projektas Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo dalinio pakeitimo. V. Šimkūnienė 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-224 Tarybos sprendimo projektas Dėl Užmokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybės švietimo į R. V. Sadauskienė 2014-09-11
Atsisiųsti TSP-73 Tarybos sprendimo projektas Dėl savivaldybės įmonės Elektrėnų vaistinės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo N. Kleinienė 2015-03-26
Atsisiųsti V.TSP-193 Tarybos sprendimo projektas Dėl atstovo delegavimo į darbo grupę. Gediminas Ratkevičius 2015-11-05
Atsisiųsti TSp-139 Tarybos sprendimo projektas Dėl turto grąžinimo Temlianceva Olga 2011-08-16