Numeris Tipas Pavadinimasrūšiuoti ikona Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-215 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų tretiesiems bazinių kainų galiojimo metams patvirtinimo Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-251 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ bendrosios nuosavybės priežiūros administravimo tarifo patvirtinim G. Ratkevičius 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-115 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audituotų 2009 metų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo, šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2009 metus audito ataskaitos ir nepriklausomo auditor Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-74 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audituoto 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) R. Leckas 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-159 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audituoto 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo ir šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2011 m. audito ataskaitos ir nepriklausomo auditoriau Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-04-12
Atsisiųsti TSp-109 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audituoto 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo ir šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2010 m. audito ataskaitos ir nepriklausomo auditoriau Elektrėnų komunalinis ūkis 2011-08-16
Atsisiųsti V.TSP-94 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nusta G. Ratkevičius 2015-06-11
Atsisiųsti V.TSP-68 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinio ūkio“ stebėtojų tarybos atšaukimo ir naujos sudarymo G. Ratkevičius 2015-05-14
Atsisiųsti TSp-233 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės “VAATC” atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių. Temlianceva Olga 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-250 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Elektrėnų komunalinis ūkis” geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų patvirtinimo. Šimkūnas Virgaudas 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-163 Tarybos sprendimo projektas DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO STEBĖTOJŲ TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO G. Ratkevičius 2014-06-12
Atsisiųsti TSp-109 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Elektrėnų komunalinis ūkis“ planuojamų šilumos 2013–2017 metų reguliuojamos veiklos investicijų patvirtinimo. Elektrėnų komunalinis ūkis 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-45 Tarybos sprendimo projektas Dėl ūkininko ūkio registravimo dokumentų išdavimo ir kainų patvirtinimo Aleksiūnas Antanas 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-382 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB „VAATC“ taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime įrašytų Elektrėnų savivaldybės administracijos sąlygų dalinio pakeitimo Balnys Audrius 2012-12-21
Atsisiųsti TSp-205 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB „Gelvita“ ilgalaikės paskolos garantijos Žemaitienė Regina 2010-10-07
Atsisiųsti TSP-36 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ teikiamos paslaugos įkainių patvirtinimo. V. Šimkūnas 2015-01-29
Atsisiųsti TSp-202 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos ūkio investicijų patikslinimo 2010–2011 metams pagal projektą „Elektrėnų miesto centralizuoto šilumos energijos tiekimo sistemos patikimumo didinimas“ Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-08-12
Atsisiųsti TSp-203 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos ūkio investicijų 2012–2013 metams pagal projektą „Elektrėnų miesto centralizuoto šilumos energijos tiekimo sistemos patikimumo didinimas. II etapas“ Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-08-12
Atsisiųsti TSp-19 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos ūkio investicijų 2010–2012 metams Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-51 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ ilgalaikės paskolos garantijos. Žemaitienė Regina 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-74 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB „Boen Lietuva“ valdomų žemės sklypų Kareivonių k. sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo dokumento rengimo. Butrimavičius Arūnas 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-201 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB Elektrėnų knygų centro veiklos sustabdymo Ratkevičius Gediminas 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-179 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB Elektrėnų knygų centro vadovo tarnybinio atlyginimo Tarulis Deimantas 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-358 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB Elektrėnų knygų centro direktoriaus išrinkimo Bernotienė Rūta 2012-12-13
Atsisiųsti TSp-54 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB Elektrėnų knygų centro 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Ratkevičius Gediminas 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-185 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB Elektrėnų knygų centro 2011 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo UAB Elektrėnų knygų centras 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-135 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB Elektrėnų knygų centro 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo UAB Elektrėnų knygų centras 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-94 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB Elektrėnų knygų centro 2009 m. metinio pranešimo, finansinės atskaitomybės patvirtinimo UAB Elektrėnų knygų centras 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-60 Tarybos sprendimo projektas Dėl tyliųjų gamtos zonų ir triukšmo prevencijos zonų Elektrėnų savivaldybėje nustatymo. Ratkevičius Gediminas 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-311 Tarybos sprendimo projektas Dėl turto perėmimo. G. Ratkevičius 2013-12-13