Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-182 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos „Jaunimo krantas“ veiklos Voveris Stasys 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-132 Tarybos sprendimo projektas Dėl etatų skaičiaus Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 1 d. patvirtinimo Tarulis Deimantas 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-61 Tarybos sprendimo projektas Dėl vietinių reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutų Šimkūnas Virgaudas 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-252 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų pagrindinės mokyklos ir Elektrėnų savivaldybės Vievio sanatorinės mokyklos archyvų Tarulis Deimantas 2012-08-09
Atsisiųsti TSp-55 Tarybos sprendimo projektas Dėl piniginių lėšų skyrimo. Ratkevičius Gediminas 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-234 Tarybos sprendimo projektas Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo. Temlianceva Olga 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-122 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo veiklos at A. Skučienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-324 Tarybos sprendimo projektas Dėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklą tvarkos aprašo. V. Škadauskas 2014-12-17
Atsisiųsti V.TSP-97 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimo Nr. TS-18 „Dėl VšĮ Elektrėnų ligoninės stebėtojų tarybos sudėties patvir V. Komisarenkienė 2015-06-11
Atsisiųsti TSp-155 Tarybos sprendimo projektas Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ patvirtinimo Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-05-18
Atsisiųsti TSp-198 Tarybos sprendimo projektas Dėl Gyvūnų laikymo taisyklių papildymo Balnys Audrius 2010-08-12
Atsisiųsti TSp-24 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžiui apskaičiuoti taikomų koeficientų patvirtinimo Miškinytė Vilma 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-224 Tarybos sprendimo projektas Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo Temlianceva Olga 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-39 Tarybos sprendimo projektas Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų pastatų įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašą Šimkūnas Virgaudas 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-214 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 11 d. sprendimo Nr. TS-169 panaikinimo. Tamošiūnienė Asta 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-91 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šiukšlių išvežimo tarifų patvirtinimo. R. Leckas 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-288 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų Rungos g. 22 Elektrėnuose nuomos. V. Šimkūnas 2014-10-23
Atsisiųsti V.TSP-63 Tarybos sprendimo projektas Dėl Socialinių paslaugų teikimo Elektrėnų socialinės globos namuose tvarkos aprašo dalinio pakeitimo V. Šimkūnienė 2015-05-14
Atsisiųsti V.TSP-15 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrosios sveikatos tarybos sudarymo ir pirmininko skyrimo Vilma Komisarenkienė 2016-01-14
Atsisiųsti TSp-229 Tarybos sprendimo projektas Dėl planuojamo įgyvendinti projekto „Mažai taršių autobusų įsigijimas atnaujinant uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ autobusų parko transporto priemones“ Aleksiūnienė Danutė 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-29 Tarybos sprendimo projektas Dėl turto perėmimo iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-68 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Kazokiškių seniūnijos 2011 m. veiklos plano patvirtinimo Valantavičienė Vladislava 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-85 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Vievio gimnazijos vadovo 2011 metų veiklos ataskaitai Dobilaitis Gintaras 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-313 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės turto 2011 metų ataskaitos VT-02 metinė ir valstybės turto 2011 metų ataskaitos VT-01 metinė patvirtinimo Šimkūnas Virgaudas 2012-10-18
Atsisiųsti TSp-111 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ir/ar atskiroms grupėms laikinai nedirbti vasarą. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-319 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Taikos g. 6B Elektrėnuose, nuomos konkurso. V. Šimkūnas 2013-12-13
Atsisiųsti TSp-189 Tarybos sprendimo projektas Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. J. Goličenko 2014-08-13
Atsisiųsti TSP-48 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mok R. V. Sadauskienė 2015-03-12
Atsisiųsti V.TSP-161 Tarybos sprendimo projektas Dėl biudžetinės įstaigos Elektrėnų savivaldybės sporto centro steigimo G. Ratkevičius 2015-09-17
Atsisiųsti TSp-149 Tarybos sprendimo projektas Dėl pareiškimo teismui dėl bankroto bylos VšĮ „Jaunimo krantas“ iškėlimo pateikimo Ratkevičius Gediminas 2011-08-17